Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkováníZabýváme se výrobou a dodávkami komponentů i celých celků pro výstavbu solárních parků.
Na projekt solárního parku v oblasti Jižní Moravy jsme dodávali ocelové nosné stojany, závrtové tyče a komponenty pro uchycení panelů.
Zabýváme se také dodávkami menších celků na montáž na střechy rodinných domů, nebo výrobních hal.

Fotovoltaika je pokročilá technologie umožňující přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou energii a fotovoltaické elektrárny jsou její praktickou aplikací. Jedná se v podstatě o nejčistší způsob získávání elektrické energie.

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří soubor fotovoltaických panelů (od jednotek kW až po jednotky MW) a příslušných střídačů převádějících stejnosměrný proud na střídavý. Energie vyrobená v solární elektrárně pak může být dodávána do distribuční soustavy. Realizace solární elektrárny naplňuje zároveň koncept decentralizované výroby energie pro budovy a sídla, jehož přínosem je minimalizace ztrát v přenosových soustavách.

Pokud se jedná o samotnou konstrukci, jsou fotovoltaické panely, ze kterých se elektrárny skládají, sestaveny ze sériově propojených fotovoltaických článků. Mechanická konstrukce solárních panelů je důležitá především pro životnost solárních fotovoltaických článků.

Fotovoltaické panely mají tu výhodu, že pracují bez paliva, odpadu či znečištění životního prostředí. Jediným „palivem" fotovoltaických elektráren je sluneční záření, jedná se tedy o plně obnovitelný zdroj, s jehož provozem není spojeno žádné emisní, světelné, tepelné ani hlukové znečištění. Energii obsaženou ve slunečních paprscích přeměňují fotovoltaické panely přímo na elektrickou energii. Jsou to generátory, které využívají vlastností pevných látek.

100% vyrobené zelené energie dodáte do rozvodné sítě (ČEZ, E ON, PRE) musí ze zákona vykupovat za zvýhodněnou cenu po dobu 20 let.
po dobu 20 let za 12,89 Kč,- bez DPH.
Cena platná pro elektrárny připojené v roce 2009 s kapacitou do 30 kW. Pro systémy s kapacitou nad 30 kW je výkupní cena stanovena na 12,79 Kč,- bez DPH.

Na webu Evropské Komise je i on-line výpočetní pomůcka pro výpočet výroby elektřiny z fotovoltaických systémů Photovoltaic Geographical Information System.

Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu [h]


(foto použito z webu www.atlaspodnebi.cz)

Průměrný roční úhrn globálního záření [MJ/m²]


(foto použito z webu www.atlaspodnebi.cz)

Sluneční svit: Minimální dopad slunečního záření na území České republiky se pohybuje od 950 kWh/m2 maximální hodnoty se pohybují okolo 1.250 - 1.300 kWh/m2.

Kontaktní formulář

Váš e-mail:

Předmět:

Text zprávy:
                 Copyright 2009 © Created by absolutno.webdesign