KOVOVÝROBA Zabýváme se zakázkovou kovovýrobou. Zpracováváme jak kusové tak sériové zakázky. Vyrábíme kovové konstrukce, nádrže na vodu,kovové skříněky a další výrobky. Dále vyrábíme ploty, brány, vrata a další zařízení pro rodinné domy i novou bytovou výstavbu. Mezi hlvní materiál, který zpracováváme patří železo, nerez a hliník.Zpracováváme profily, plechy. Uvedené materiály také svařujeme a povrchově upravujeme. SVAŘOVÁNÍ Naše firma se zabývá svařováním materiálů různými metodami. Jedná se o metody TIG / WIG, MIG / MAG Svařování železa metoda MIG/MAG Co znamená MIG a MAG? Zkratkami MIG a MAG označujeme poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře inertního (MIG) nebo aktivního (MAG) plynu. Proč poloautomatické? Protože přídavný materiál, který označujeme jako tzv. drátovou elektrodu, je do místa svařování přiváděn motorizovaným pohonem na základě povelu svářeče. Tento povel vydá svářeč stisknutím spínače na hořáku. Svářeč také vede hořák ručně. Takže tu máme automatické podávání drátu na základě ručních povelů svářeče, který ručně vede hořák. Není to svařování ani automatické ani čistě ruční. Odtud poloautomatické svařování. Pokud bychom hořák upnuli do ramene robotu, který hořák povede a bude svářečku ovládat, bude se jednat o automatické MIG/MAG svařování. Pokud si budeme točit cívkou s drátem sami a sami povedeme hořák, bude se jednat o ruční MIG/MAG svařování. Ale to je asi krajně nepravděpodobné :-) TIG AC/DC Pro ocel tato metoda využívá pouze DC, kde je použito ke svařování oceli a také carbonových nebo nízkohliníkovych materiálů. Svařování hliníku metoda TIG AC/DC Co znamená TIG AC/DC? Invertorové stroje pro svařování TIG střídavým (AC) proudem nebo stejnosměrným (DC). Tato špičková technologie umožňuje maximální a efektivní využití širokého potenciálu strojů při svařování hliníku a jeho slitin, jiných neželezných kovů, nerezových a jiných ocelí metodu TIG nebo MMA. Svařování nerezi metoda MIG/MAG metoda TIG AC/DC POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zabýváme se povrchovou úpravou kovů na zakázku. Tryskání ocelovou drtí je velice efektiní způsob jak odstranit staré nátěry a připravit povrch i u nových výrobku pro nástřik vrstvou barvy. Jsme schopni nabídnou zajímavé podmínky pro dlouhodobou spolupráci i pro kusovou zakázku. Přizpůsobujeme se požadavkům zákazníka na kvalitu a termín dodání. Po dohodě, můžeme zajistit dopravu dílů. Máme nový lakovací box a výkonné vysokotlaké zařízení pro nástřik jakékoliv barvy. Značnou výhodu máme v aoutomatickém mísením 2 komponentních barev, čím odpadá lidský faktor při nesprávném smíchání 2 komponentů v určitém poměru. Což přímo ovlivňuje kvalitu nátěru a jeho životnost. Zinkování povrchu dílů, zajišťujeme v krátkých lhůtách a v potřebné kvalitě. TRYSKÁNÍ Tryskání se využívá jako předúprava povrchu před lakováním. Takto upravený povrch je zbaven nečistot a okují a jsou vytvořeny kotvící body pro lepší přichycení barvy. Tryskání je nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry nebo rez. Čím tryskáme: provádíme tryskání ocelovou drtí v tryskací kabině. Rozměry dílů pro tryskání jsou omezeny rozměry tryskací kabiny. kde tryskáme: provozovna Zlonice. Tryskací kabina má rozměry 7 x 3.5 x 2.7 metru. jak tryskáme: Čistota otryskaného povrchu se měří parametrem Sa, což je stupeň přípravy povrchu. Standartní hodnotou pro otryskání je Sa 2,5 – velmi důkladné otryskání. Jakost otryskaného povrchu dle ČSN ISO 8501 tryskáme dle požadavku od Sa 1 - 3 Tryskání, Sa Příprava povrchu otryskáváním je označována písmeny "Sa". Před otryskáváním mohou být tlusté vrstvy rzi odstraněny oklepáváním. Musí být odstraněny i oleje, mastnoty a nečistoty. Po otryskání musí být odstraněn ulpělý prach a drť. Sa 1 - lehké otryskání Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mast­not a nečistot stejně jako nepřilnavé okuje, rez, nátěry a cizí látky (viz poznámka 2 k 4.1). Fotografie B Sa 1, C Sa 1, D Sa 1. Sa 2 - důkladné otryskání Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mast­not, nečistot a téměř žádné okuje, rez, nátěry a cizí látky. Všechny zbyt­ky nečistot musí být pevně přilnavé (viz poznámka 2 k 4.1). Fotografie B Sa2, C Sa2, D Sa2. Sa 21/2 - velmi důkladné otryskání Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé sto­py nečistot musí být pouze stíny ve formě skvrn nebo pásů. Fotografie A Sa 21/2, B Sa 21/2, C Sa 21/2, D Sa 21/2. Sa 3 - vizuálně čistý ocelový povrch Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mast­not, nečistot, okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek. Povrch musí vy­kazovat jednotný kovový vzhled. Fotografie A Sa 3, B Sa 3, C Sa 3, DSa3. co tryskáme: jakékoliv výrobky z kovových a nekovových materiálů např.nádrže, stavební stroje, podvozky, konstrukce aj. dodanné díly musí být bez masnot, olejů a vody FOTOVOLTAIKA Zabýváme se výrobou a dodávkami komponentů i celých celků pro výstavbu solárních parků. Na projekt solárního parku v oblasti Jižní Moravy jsme dodávali ocelové nosné stojany, závrtové tyče a komponenty pro uchycení panelů. Zabýváme se také dodávkami menších celků na montáž na střechy rodinných domů, nebo výrobních hal. Fotovoltaika je pokročilá technologie umožňující přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou energii a fotovoltaické elektrárny jsou její praktickou aplikací. Jedná se v podstatě o nejčistší způsob získávání elektrické energie. Fotovoltaickou elektrárnu tvoří soubor fotovoltaických panelů (od jednotek kW až po jednotky MW) a příslušných střídačů převádějících stejnosměrný proud na střídavý. Energie vyrobená v solární elektrárně pak může být dodávána do distribuční soustavy. Realizace solární elektrárny naplňuje zároveň koncept decentralizované výroby energie pro budovy a sídla, jehož přínosem je minimalizace ztrát v přenosových soustavách. Pokud se jedná o samotnou konstrukci, jsou fotovoltaické panely, ze kterých se elektrárny skládají, sestaveny ze sériově propojených fotovoltaických článků. Mechanická konstrukce solárních panelů je důležitá především pro životnost solárních fotovoltaických článků. Fotovoltaické panely mají tu výhodu, že pracují bez paliva, odpadu či znečištění životního prostředí. Jediným „palivem" fotovoltaických elektráren je sluneční záření, jedná se tedy o plně obnovitelný zdroj, s jehož provozem není spojeno žádné emisní, světelné, tepelné ani hlukové znečištění. Energii obsaženou ve slunečních paprscích přeměňují fotovoltaické panely přímo na elektrickou energii. Jsou to generátory, které využívají vlastností pevných látek. 100% vyrobené zelené energie dodáte do rozvodné sítě (ČEZ, E ON, PRE) musí ze zákona vykupovat za zvýhodněnou cenu po dobu 20 let. po dobu 20 let za 12,89 Kč,- bez DPH. Cena platná pro elektrárny připojené v roce 2009 s kapacitou do 30 kW. Pro systémy s kapacitou nad 30 kW je výkupní cena stanovena na 12,79 Kč,- bez DPH. Na webu Evropské Komise je i on-line výpočetní pomůcka pro výpočet výroby elektřiny z fotovoltaických systémů Photovoltaic Geographical Information System.

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

Vitam - Kovovýroba, ohraňování, svařování, dělení, fotovoltaika, panely, komponenty pro uchycení panelů, zámečnictví, tryskání, lakování, zinkování

kovovýrobadělení, ohraňování a svařování
povrchová úpravatryskání, lakovna mokrá, lakovna prášková a zinkování
fotovoltaikastojany pod panely, komponenty pro uchycení, profily a panely
produktykovové nádrže, kovové skřínky a kovové konstrukce
kontakttel./fax.: 312 592 053
mobil: 773 996 875

Vítejte na stránkách společnosti Vitam s.r.o.

Naší hlavní činností je kovovýroba a zámečnictví, se zaměřením na dělení materiálů, ohraňování a svařování materiálu.

Zabýváme se výrobou fotovoltaických prvků jako jsou stojany pod panely, komponenty pro uchycení. Dále vyrábíme kovové konstrukce, kovové skříňe a velkoobjemové nádrže. Z materiálu zpracováváme jak klasickou ocel, tak i hliník a nerezovou ocel.

Dále se zabýváme povrchovou úpravou kovů, tryskáním v tryskacím boxu a lakováním v lakovacím boxu vysokotlakým dvoukonponentním zařízením.

K dispozici máme potřebnou výrobní technologii a výrobní postupy.

Kontaktní formulář

Váš mail:

Předmět:

Text zprávy:

                 Copyright 2009 © Created by absolutno.webdesign