TRYSKANI - VITAM.CZ

Title
Přejít na obsah
TRYSKÁNÍ

  • čím tryskáme: provádíme tryskání ocelovou drtí v tryskací kabině. Rozměry dílů pro tryskání jsou omezeny rozměry tryskací kabiny.

  • kde tryskáme: provozovna Zlonice. Tryskací kabina má rozměry 7 x 3.5 x 2.7 metru.

  • jak tryskáme: čistota otryskaného povrchu se měří parametrem Sa, což je stupeň přípravy povrchu. Standardní hodnotou pro otryskání je Sa 2,5 – velmi důkladné otryskání. Jakost otryskaného povrchu dle ČSN ISO 8501 tryskáme dle požadavku od Sa 1 - 3

  • co tryskáme: jakékoliv výrobky z kovových a nekovových materiálů např.nádrže, stavební stroje, podvozky, konstrukce aj.
Tryskání, Sa
Příprava povrchu otryskáváním je označována písmeny "Sa". Před otryskáváním mohou být tlusté vrstvy rzi odstraněny oklepáváním. Musí být odstraněny i oleje, mastnoty a nečistoty. Po otryskání musí být odstraněn ulpělý prach a drť.

Sa 1 - lehké otryskání
Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mast­not a nečistot stejně jako nepřilnavé okuje, rez, nátěry a cizí látky.

Sa 2 - důkladné otryskání
Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mast­not, nečistot a téměř žádné okuje, rez, nátěry a cizí látky. Všechny zbyt­ky nečistot musí být pevně přilnavé.

Sa 21/2 - velmi důkladné otryskání
Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé sto­py nečistot musí být pouze stíny ve formě skvrn nebo pásů.

Sa 3 - vizuálně čistý ocelový povrch
Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mast­not, nečistot, okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek. Povrch musí vy­kazovat jednotný kovový vzhled.
© 2020 VITAM s.r.o.
Návrat na obsah