POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VITAM.CZ

Title
Přejít na obsah
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Zabýváme se povrchovou úpravou kovů na zakázku. Tryskání ocelovou drtí je velice efektiní způsob jak odstranit staré nátěry a připravit povrch i u nových výrobku pro nástřik vrstvou barvy. Jsme schopni nabídnou zajímavé podmínky pro dlouhodobou spolupráci i pro kusovou zakázku. Přizpůsobujeme se požadavkům zákazníka na kvalitu a termín dodání. Po dohodě, můžeme zajistit dopravu dílů. Máme nový lakovací box a výkonné vysokotlaké zařízení pro nástřik jakékoliv barvy. Značnou výhodu máme v aoutomatickém mísením 2 komponentních barev, čím odpadá lidský faktor při nesprávném smíchání 2 komponentů v určitém poměru. Což přímo ovlivňuje kvalitu nátěru a jeho životnost. Zinkování povrchu dílů, zajišťujeme v krátkých lhůtách a v potřebné kvalitě.
TRYSKÁNÍ

Tryskání se využívá jako předúprava povrchu před lakováním. Takto upravený povrch je zbaven nečistot a okují a jsou vytvořeny kotvící body pro lepší přichycení barvy. Tryskání je nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry nebo rez.
LAKOVÁNÍ

Můžeme stříkat široké spektrum druhů barev. Obrovsý výkon stroje umožňuje i stříkání barev s vysokým obsahem sušiny. Smíchávání 2 komponentních barev provádí stroj sám, podle předem stanoveného poměru míchání. Tímto se mohou docílit požadované vlastnosti barvy.
ZINKOVÁNÍ

Zajišťujeme žárové zinkování ve vysoké kvalitě dle norem ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO 14713. Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky, které vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je především v ochraně proti atmosférické korozi schopen zajistit dlouhodobou životnost ocelového dílu, je zinek.
© 2020 VITAM s.r.o.
Návrat na obsah