ZINKOVÁNÍ - VITAM.CZ

Title
Přejít na obsah
ZINKOVÁNÍ

Zajišťujeme žárové zinkování ve vysoké kvalitě dle norem ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO 14713. Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky, které vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je především v ochraně proti atmosférické korozi schopen zajistit dlouhodobou životnost ocelového dílu, je zinek.

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

co se zinkuje:
Tato technologie se používá především při žárovém zinkovaní různých typů ocelových dílů a konstrukcí v procesu tzv. kusového zinkování.

jak se zinkuje:
Žárové zinkování ponorem (dále jen žárové zinkování) je metalurgický proces, při kterém se povlak na ocelovém nebo železném dílu vytváří vzájemnou reakcí základního materiálu výrobku se zinkovou taveninou v lázni.
Žárové zinkování se většinou provádí v ocelových vanách při teplotě 450 až 470 °C.
Díl určený k žárovému zinkování se po předběžné úpravě (odmaštění, moření, nanášení tavidla) ponoří do roztaveného zinku, kde dojde k metalurgické reakci zinku se železem.

předúprava:
Předúprava v zinkovně není schopna odstranit následující povlaky a materiály na dílech určených k zinkování.
Nečistoty, jako např. barevné značení, zbytky strusky po svařování, silikonová barva proti ulpívání rozstřiku při svařování, zbytky formovacích písků a tmely na utěsňování pórů u odlitků, proto by se výrobce dílu, určeného k pozinkování, měl použití neodstranitelných prostředků vyhnout. Pokud to nelze, musí se zajistit jejich odstranění před předáním zinkovně.

výhody:
Výhodou je skutečnost, že při žárovém zinkování ponorem vzniká povlak žárového zinku všude tam, kde došlo ke kontaktu čistého kovového povrchu s taveninou zinku, tedy i na vnitřním povrchu dutých částí. Vytvořený povlak je neporézní a rovnoměrný po celém povrchu. Ani na hranách nedochází k jeho ztenčení. Naopak se hrany narůstajícím povlakem žárového zinku částečně zaoblí.

konstrukční zásady:
Technologie žárového zinkování naopak vyžaduje dodržování určitých konstrukčních zásad, které jsou shrnuty v normě ČSN EN ISO 14713. Jedná se především o zajištění vtokových, výtokových a odvzdušňovacích otvorů u dutých konstrukcí. Tato zásada se týká nejen kvality zinkování vnitřních prostor, ale především zajištění bezpečnosti při žárovém zinkování. Jestliže množství a velikost otvorů nejsou schopny zajistit odvzdušnění, je velké riziko, že dojde při ponoru do roztaveného zinku k výbuchu a roztržení konstrukce nebo alespoň k nedokonalému pokovení.

životnost:
Samozřejmostí je životnost nejméně 20 až 40 let v agresivní přímořské a průmyslové atmosféře a 50 až 100 let v méně agresivních atmosférách.

GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ

co se zinkuje:
Tato technologie se používá především při žárovém zinkovaní různých typů ocelových dílů a konstrukcí v procesu tzv. kusového zinkování.

jak se zinkuje:
Galvanické zinkování je elektrolytický děj při kterém se na elektrovodivé materiály, ve většině případů železné díly (katoda), elektrochemicky vyloučí zinkový povlak rozpuštěním zinku (anody).

co se zinkuje:
Vhodným materiálem k pokovení jsou především díly železné a v menší míře zinkové nebo litinové odlitky.

předúprava:
Aby byly Vaše výrobky kvalitně pozinkovány je nutné je předem zbavit hrubých okují, barvy nebo hloubkové rzi. S ostatními mastnotami si kvalitní předúpravní lázně poradí.

konstrukční zásady:
Zejména se snažte vyvarovat dutinám bez zajištěného odtoku, nebo dílům svařovaným plošně k sobě.

kvalita:
Kvalita vstupního materiálu má zásadní vliv na vizuální vlastnosti pokoveného dílce. Povrchy hrubé, zkorodované a tepelně zpracované, mají i po nazinkování snížený lesk a drsný povrch. Kvalitní čistý a hladký povrch dílců má zinkovou vrstvu lesklou a hladkou.

tloušťka povlaku:
Standardní tlouštka povlaku galvanických technologií se pohybuje v rozmezí 8-12 µm. Korozní odolnost zinkových povlaků je definována zkouškou v korozní komoře podle normy ISO EN 9227 *. U zinkového povlaku s pasivací tenkou vrstvou je odolnost do koroze zinku 50 hodin. Silnovrstvá pasivace posouvá korozní odolnost do 200 hod. Použitím utěsňovacích laků se korozní odolnost zvyšuje o dalších 200 hodin.
© 2020 VITAM s.r.o.
Návrat na obsah